English Français Deutsch Italiano Español


De meest actuele nieuwsberichten:

Nieuw boek
Reading Aristotle with Thomas Aquinas
gepubliceerd: maandag, 28 november 2022
Een eerste tast­baar re­sul­taat van de Stich­ting wordt de uitgave van Reading Aristotle with Thomas Aquinas. Het betreft hier de gron­dig her­werkte en uit­ge­breide Engelse editie van zijn werk in het Frans uit 2015.


Leo Elders on Joseph Gredt Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 2 mei 2022
The Elementa philosophiae aristo­telico-thomisticae by Joseph Gredt O.S.B. (1863-1940), which first appeared in two volumes in 1899 and was last published in its 13th edition in 1962, had a decisive influence on the intellectual develop­ment of father Leo Elders. It is therefore fit­ting and provi­dential that posthumously his critical review of the work has been published in a volume edited by the Pontifical Academy of St. Thomas Aquinas on influential Thomist works of the 20the century. We gladly make this text available to our rea­ders.


Nieuws van de Leo J. Elders Stichting
gepubliceerd: maandag, 10 januari 2022
Eén van de doel­stel­lingen van de Leo J. Elders Stich­ting betreft de be­vor­de­ring van het oeuvre van Leo Elders. In zijn nagelaten ge­schrif­ten hebben we een pre­sen­ta­tie gevon­den van het werk van Joseph Gredt OSB (1863-1940), de Elementa philosophiae aristo­telico-thomisticae. Dit werk was één van de meest gebruikte hand­boeken in de filo­so­fie en is van bepalende invloed geweest in de intellectuele vor­ming van Leo Elders.


Hommage in Cahier de l’IPC
gepubliceerd: maandag, 10 januari 2022
Van 1984-2015 bekleedde Leo Elders de leer­stoel metafysica aan het IPC te Parijs wat betekende dat hij maan­de­lijks naar Parijs reisde om er les te geven. Een recent nummer van hun Cahiers de l'IPC bevat een uit­voerige hommage aan Leo Elders.


Leo J. Elders Stichting als culturele ANBI
gepubliceerd: dinsdag, 4 mei 2021
Sinds kort is de Leo J. Elders Stich­ting door de belas­ting­dienst erkend als een culturele ANBI (Alge­meen Nut Beogende Organi­sa­tie).
di, 12 jan 2021Interview met Jörgen Vijgen in Willibrord Magazine
ma, 9 nov 2020In memoriam Leo Elders
wo, 14 okt 2020Lancering
do, 20 aug 2020Leo J. Elders Stichting opgericht
di, 31 mrt 2020Leo Elders in Sedes Sapientiae Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief
 Corpus Thomisticum
Commissio Leonina
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Grootseminarie Rolduc