English Français Deutsch Italiano Español


Lancering

gepubliceerd: woensdag, 14 oktober 2020

Zonder fees­te­lijk­he­den en met stille trom vanwege de pandemie-maat­regelen is op woens­dag 4 ok­to­ber 2020, sterfdatum Leo J. Elders, deze web­si­te gelan­ceerd. Met niet min­der trots presen­te­ren wij u hierbij de web­si­te van onze stich­ting.

Wij wensen u veel lees­ple­zier en hopen dankzij o.a. donaties ons doel te kunnen bereiken: de gees­te­lij­ke, weten­schap­pe­lijke en maat­schap­pe­lijke waar­den van zijn werk bevor­de­ren, met name door middel van de uitgave en vertaling van de (onuitge­ge­ven) ge­schrif­ten van Leo J. Elders.