English Français Deutsch Italiano Español


Leo J. Elders Stichting als culturele ANBI

gepubliceerd: dinsdag, 4 mei 2021
Leo J. Elders Stichting als culturele ANBI

Sinds kort is de Leo J. Elders Stich­ting door de belas­ting­dienst erkend als een culturele ANBI (Alge­meen Nut Beogende Organi­sa­tie).

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belas­tingvoor­deel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Dit betekent niet enkel dat voor u als gever uw giften fiscaal aftrek­baar zijn volgens de gebruike­lijke regels van de ANBI.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Par­ti­cu­lieren mogen in hun aangifte in­kom­sten­be­las­ting een gift aan een culturele ANBI vermenig­vul­digen met 1,25 en als gift aftrekken. Onderne­mingen die onder de vennoot­schaps­be­las­ting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een derge­lijke gift aftrekken in de aangifte vennoot­schaps­be­las­ting.

Voor ver­dere details en voor­waar­den kunt u kijken op de web­si­te van de belas­ting­dienst.